Regulament Concurs Facebook „Sarbatori haioase cu urechiusele pufoase”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Sarbatori haioase cu urechiusele pufoase” (denumit in continuare „Concursul”) este PRETURI PENTRU TINE SRL,  J40/17601/02.11.2006, C.U.I.: 19159270, C.I.F.: RO19159270,sediul: BUCURESTI Bulevardul Natiunilor Unite nr.108A, sector 5. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 17 Decembrie– 20 Decembrie 2020, ora 23:59 pe pagina de Facebook– https://www.facebook.com/PPTSighisoara.

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai PRETURI PENTRU TINE SRL precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate  participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook activ, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Concursul nu este in niciun fel sponsorizat, aprobat, administrat sau asociat cu Facebook.

 

 SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Prin participarea la concursul organizat conform prezentului Regulament, participantii accepta in mod expres si neechivoc prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

 

 SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Participantii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook PPT  Sighisoara. Participantii se pot inscrie in concurs in perioada 17 Decembrie– 20 Decembrie 2020, astfel:

  1. Dau Like paginii https://www.facebook.com/PPTSighisoara devenind astfel fan al paginii de Facebok  https://www.facebook.com/PPTSighisoara
  2. Lasă un comentariu la postarea aferentă in care specifica „ Care este  animăluțul de pluș preferat al copilașului tău? 

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda ca premiu: 5 caciuli cu urechi/mustati miscatoare.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorii va fi desemnati prin tragere la sorti in data de 21 Decembrie. Toti participantii la Concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in data de 21 Decembrie 2020 dupa incheierea tragerii la sorti, astfel: li se va afisa numele pe pagina PPT Sighisoara , in cadrul aceleasi postari de concurs, cu mentiunea „Later edit” ( sau se va publica tragerea la sorti din platforma unde se va realiza- Randomm Comment Picker Facebook).

In cazul in care castigatorii nu trimit in 24 de ore informatiile solicitate de Organizator prin acelasi mecanism, acesta va extrage alti castigatori noi prin aceleasi metode prezentate anterior. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

Premiile se vor trimite de catre Organizator, in termen de 5 zile lucratoare din momentul confirmarii datelor de livrare.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 20 Decembrie, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea acestuia.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul Organizatorului www.ppt.ro, sectiunea „ Regulamente si promotii”. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site-ul Organizatorului www.ppt.ro si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/PPTSighisoara

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Nu se aplica taxe si impozie prezentului Concurs.Taxa de livrare a coletelor catre caștigători va fi suportată de către Organizator.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre SC Preturi Pentru Tine SRL si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

In masura in care aceste litigii nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, diferendele vor fi supuse spre solutionare instantelor competente in materie.

 

ORGANIZATOR

SC Preturi Pentru Tine SRL

 

ADMINSTRATOR

Adrian Margarit