Regulament Oficial al

 Campaniei Promoționale „Tichet cadou de 10 lei la cumparaturi minimum 50 lei”

 

Perioada Campaniei: 27 mai – 16 iunie 2019

 

Sectiunea 1.ORGANIZATORUL PROMOŢIEI

1.1 Organizatorul Campaniei Promotionale „Tichet cadou de 10 lei la cumparaturi minimum 50 lei” ( denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este societatea PRETURI PENTRU TINE SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), persoană juridică romậnă, cu sediul în Sos. Oltenitei nr. 2, Etaj 1, Sector 4, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/17601/2006, Cod Unic de Înregistrare RO 19159270, cont bancar RO38 RZBR 0000 0600 1837 3643  deschis  la Raiffeisen Bank, reprezentata de Dl.  Alexandru – Dragos Spiridon in calitate de Administrator.

1.2. Prezenta Campanie este organizată în conformitate cu prevederile din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, asa cum a fost ulterior modificata, în scop de reclamă şi publicitate pentru promovarea produselor şi a serviciilor oferite de către PRETURI PENTRU TINE SRL (“Organizatorul”).

1.3. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate/participant, oricand pe perioada Campaniei pe site-ul www.ppt.ro, sectiunea REGULAMENTE PROMOTII, precum si în toată rețeaua de magazine a Organizatorului de pe teritoriul României, conform listei din Anexa nr. 1 (denumite in cele ce urmeaza „Magazinele”). Anexele sau actele aditionale al Regulamentului Oficial fac parte integrata din acesta.

 

Sectiunea 2.DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1 La Campania „Tichet cadou de 10 lei la cumparaturi minimum 50 lei”” poate participa orice persoană fizică, care a implinit la data inceperii Campaniei varsta de 18 ani (denumita in cele ce urmeaza „Persoana”).

2.2 Participarea la Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

2.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica uilateral prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.ppt.ro.

 

Sectiunea 3. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE

3.1 Campania „Tichet cadou de 10 lei la cumparaturi minimum 50 lei”” se desfaşoară începând cu data de 27 mai 2019, ora 7:30 (inclusiv) şi până 16 iunie 2019, ora 23:00 (inclusiv) în magazinele Organizatorului de pe teritoriul României, astfel cum sunt mentionate in lista din Anexa nr. 1.

3.2. Campania promotionala NU se desfasoara in magazinul online al Organizatorului, pe site-ul www.ppt.ro.

 

Sectiunea 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Orice Persoană care cumpără produse din magazinele Organizatorului, astfel cum sunt mentionate in Anexa nr. 1, in valoare minimum 50 lei, pe un singur Bon Fiscal, în perioada 27.05.2019, ora 7:30 (inclusiv) – 16.06.2019, ora 23:00 (inclusiv) va primi in mod automat un Tichet Cadou care va cuprinde un cod de bare unic.

4.2. Tichetul cadou poate sa fie folosit la urmatoarea cumparatura de minimum 30 de lei.

4.3. La fiecare 50 lei cheltuiti pe un singur Bon Fiscal, Persoana va primi un Tichet Cadou de cate 10 lei, dupa cum urmeaza:

 a) pentru minimum 50 lei cheltuiti, pe un singur Bon Fiscal,  va primi un Tichet Cadou in valoare de 10 lei;

b) pentru minimum 100 lei cheltuiti, pe un singur Bon Fiscal, va primi doua Tichete Cadou in valoare a cate 10 lei;

c) pentru minimum 150 lei cheltuiti, pe un singur Bon Fiscal, va primi trei Tichete Cadou in valoare a cate 10 lei;

d) pentru minimum 200 lei cheltuiti, pe un singur Bon Fiscal, va primi patru Tichete Cadou in valoare a cate 10 lei; si asa mai departe.

4.4. Tichetul cadou va putea fi folosit doar in perioada 27 mai 2019 – 30 iunie 2019 si numai in magazinul in care a fost emis. Un tichet cadou poate sa fie folosit doar in conditiile in care urmatoarea cumparatura este de minimum 30 de lei.

4.5 Tichetul cadou este emis automat de imprimanta fiscala a casei de marcat, impreuna cu bonul fiscal care dovedeste tranzactia minimum 50 lei.

4.6. Ȋn cadrul Campaniei, un cumparator poate primi mai multe tichete cadou, in urma  cumparaturilor efectuate. Tichetele cadou pot fi cumulate insa trebuei sa fie folosite in conditiile mentionate la art. 4.2.

4.7  Tichetul cadou nu poate fi ȋnlocuit cu contravaloarea ȋn bani a acestuia si nu se acorda rest din valoarea tichetului.

 

Sectiunea 5. FORŢA MAJORĂ

5.1 Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea Campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să işi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui regulament.

 

ORGANIZATOR

 SC PRETURI PENTRU TINE SRL

Administrator

Alexandru – Dragos Spiridon

Anexa 1 la

Regulament Oficial al

Campaniei Promoționale „Tichet cadou de 10 lei la cumparaturi minimum 50 lei”

Magazine participante

 

ClientDest

AdresaDest

TaraDest

OrasDest

JudetDest

MAGAZIN PPT  Medias

Str.Regele Ferdinand I,Nr.24,Parter,

Romania

Medias

Sibiu

MAGAZIN PPT  Suceava 1

Str. Calea Unirii, Nr. 39, Bl. 92, Sc. L, Parter

Romania

Suceava

Suceava

MAGAZIN PPT  Targu Jiu

Str.Victoriei, Nr. 44,

Romania

Targu Jiu

Gorj

 

 

ORGANIZATOR

SC PRETURI PENTRU TINE SRL

Prin administrator

Alexandru – Dragos Spiridon