Termeni si conditii

Termeni si conditii

Prevederile Regulamentului Termeni si Conditii se aplica tuturor vanzarilor de bunuri de catre Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. prin intermediul site-ului web www.ppt.ro.

Anterior utilizarii prezentului site web va rugam cititi cu atentie toti termenii si toate conditiile de utilizare prevazute in prezentul Regulament denumit Termeni si Conditii, asumandu-va faptul ca acceptarea termenilor si conditiilor presupune intelegerea si insusirea tuturor prevederilor acestuia. In acest sens, insusirea in oricare faza a utilizarii paginii web a prezenentelor conditii presupune acceptarea acestora in integralitatea lor, fara obiectiuni, in mod irevocabil si presupune un contract incheiat intre parti. Pentru a inlatura orice dubiu, acceptarea termenelor si conditiilor presupune asumarea in integralitate a modalitatii de vanzare de catre Preturi Pentru Tine S.R.L., asa cum sunt descrise in prezentul Regulament si cum rezulta din orice material publicat pe pagina web www.ppt.ro, consumatorul fiind singurul in masura sa decida cu privire la utilizarea sau neutilizarea acestuia.

Informatiile prezentate in cadrul acestui site sunt in limba romana, fara a exclude prezentarea lor in alte limbi, conform prevederilor legale, la alegerea Societatii Preturi Pentru Tine S.R.L..

Accesarea si folosirea acestui Site sunt supuse și reglementate de toate legile și regulamentele în materie si implica acceptarea termenilor si conditiilor ce se regasesc mai jos, inclusiv orice politici sau alte condiții menționate în prezentul document și disponibile pe Site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului ("Termeni si Conditii"). Va rugam sa cititi cu atentie "Termenii si Conditiile". Daca nu sunteti de acord cu termenii si conditiile Societatii Preturi Pentru Tine S.R.L. va rugam nu accesati acest site. Dacă veți continua să utilizați Site-ul nostru, vom considera că ați acceptat acești Termeni si Conditii.

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L isi rezerva dreptul de a aduce modificări în orice moment acestui Site și Termenilor si Conditiilor prin postarea pe Site, fără nici o altă notificare in prealabil. Schimbările importante si care pot modifica semnificativ continutul raportului juridic vor fi comunicate în maniera adecvată.  Utilizatorilor li se recomanda studierea temeinica a termenilor si conditiilor, precum si a modului de functionare a site-ului web, intelegand si asumandu-si ca Preturi Pentru Tine S.R.L. nu poate fi tras la raspundere pentru eventualele consecinte negative in alte conditii decat cele reglementate prin prezentul document.

Utilizarea prezentului portal web presupune: (a) acceptarea termenilor si conditiilor vanzarii, respectiv cumpararii produselor si/sau serviciilor, insemnand continutul concret al raportului juridic; (b) prelucrarea de date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR); (c) alti termeni si conditii care rezulta din prezentul document sau din alte acte incheiate intre parti;

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L nu isi asuma raspunderea pentru functionarea/vizualizarea necorespunzatoare a informatiilor sau imaginilor afisate pe acest Site, datorata capacitatii tehnice a dispozitivelor folosite pentru accesare acestuia.

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L isi rezervă dreptul de a modifica, edita, șterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Site-ul și/sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile disponibile prin acesta.

Acest site web este atestat si respecta standardele TRUSTED. Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati https://www.trusted.ro/blog/2011/04/28/ce-trebuie-sa-stii-despre-un-site-pe-care-vezi-logo-ul-trusted/.

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L., societate de nationalitate romana, titulara dreptului de proprietate asupra site-ului web www.ppt.ro precum si proprietar asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuala si a drepturilor patrimoniale de autor asupra continutului acestuia, in conditiile legii, isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul site-ului web, a politicii de confidentialitate, a termenelor si conditiilor de utilizare, in conditiile prezentului Regulament, utilizatorii avand obligatia de minima digilienta in a consulta periodic termenele si conditiile de utilizare a site-ului web. Termeni si conditiile pot suferi modificari succesive in scopul imbunatatirii permanente a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web, datorita modificarii oricaror elemente care tin de functiunea site-ului web sau a metodologiei de utilizare a acestuia, precum si in scopul adaptarii politicilor site-ului web la legislatia in vigoare. Serviciile contractate in perioada de valabilitate a unei versiuni a termenilor si conditiilor raman valabile pana la epuizarea obiectului contractului de vanzare sau a serviciilor. Astfel, indemnam toate persoanele interesate de prezentele termene si conditii sa le verifice periodic, sa le studieze cu meticulozitate si sa decida in consecinta daca urmeaza sa utilizeze sau nu serviciile puse la dispozitie de catre Preturi Pentru Tine S.R.L. prin intermediul site-ului web www.ppt.ro. Preturi Pentru Tine S.R.L. nu va fi tinut raspunzator pentru nicio reclamantie/pretentie ulterioara acceptarii termenelor si conditiilor.

Preturi Pentru Tine S.R.L. isi rezerva dreptul de a limita accesul tertilor la serviciile sale si de a sterge contul oricarui utilizator in cazul justificat in care considera ca accesul pe site-ul web si existenta contului ar putea prejudicia in vreun fel interesele legitime sau comerciale ale Preturi Pentru Tine. Prin urmare, Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. isi rezerva dreptul de a refuza colaborarea cu utilizatorii care au un comportament inadecvat sau limbaj necivilizat si agresiv.

Prezentul Regulament este aplicabil tuturor utilizatorilor site-ului web, indiferent de modalitatea de utilizare si, prin urmare, inclusiv utilizatorilor care opteaza sa achitioneze bunuri sau servicii fara a se inregistra.


1. Definitii

In considerarea unei cat mai bune si uniforme interpretari a Termenilor si Conditiilor de utilizare ale site-ului web, precum si a drepturilor si obligatiilor care decurg din acceptarea acestora, urmatorii termeni vor fi interpretati dupa cum urmeaza:

In interesul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:

(a) beneficiar/ utilizator = orice persoana fizica sau juridica ce plaseaza o comanda catre furnizor, prin intermediul acestui site web; dispozitiile specifice protectiei consumatorilor se vor aplica exclusiv persoanelor fizice, cu excluderea profesionistilor.

(b)furnizor = Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Municipiul Bucuresti, Sector 4,Cladirea City Offices, Soseaua Oltenitei Nr. 2, Etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/17601/2006, avand Cod de inregistrare fiscala RO19159270, telefon: 0213504323, fax: 0213504323, e-mail: office@preturipentrutine.ro;

(c)produse = bunuri/ servicii care urmeaza a fi livrate/ furnizate de catre furnizor catre beneficiar, ca urmare a contractului incheiat intre acestia, dintre cele existente pe acest site;

(d)comanda = forma electronica de comunicare intre beneficiar si furnizor prin care furnizorul isi da acordul de vanzare si livrare a produselor solicitate, iar beneficiarul este de acord sa cumpere si sa achite contravaloarea produselor comandate;

(e)contract la distanta = o comanda, plasata de beneficiar confirmata si validata de catre furnizor.


2. Drepturi de autor si proprietate intelectuala

Marca ''PPT - Preturi Pentru Tine'' este marca inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) cu numarul 124574, din data de 27.06.2013, fiind ultima marca inregistrata PPT care acopera cea mai mare parte de produse comercializate si servicii. In consecinta, incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala apartinand Preturi Pentru Tine S.R.L. produce consecinte juridice potrivit legii.

Drepturile patrimoniale de autor asupra intregului continut al acestui site web apartin in totalitate Societatii Preturi Pentru Tine S.R.L. si nu se pot copia sau folosi fara acordul scris, obtinut in prealabil, al proprietarului.

Persoanele care acceseaza acest site web au dreptul de a vizualiza intregul continut si sa insereze link-uri catre acest site web pe alte site-uri cu caracter comercial sau publicitar. In masura in care site-ul web www.ppt.ro afiseaza reclame sau link-uri cu caracter comercial apartinand unor terte persoane, si a caror continut nu poate fi controlat in mod direct de catre Prorprietar, acesta nu poate fi tinut raspunzator pentru continutul acestora sau pentru eventualele incalcari ale unor drepturi de proprietate intelectuala.

In masura in care utilizatorii identifica eventuale incalcari ale unor drepturi de proprietate intelectuala sau de autor cu privire sau in legatura cu www.ppt.ro, sunt rugati sa ne transmita o informare in acest sens la adresa office@preturipentrutine.ro. Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. va depune toate diligentele necesare remedierii oricaror solicitari, in termenul cel mai scurt, sub rezerva efecctuarii unor verificari in prealabil. De asemenea, Preturi Pentru Tine S.R.L. isi rezerva dreptul de a initia orice demers sau de a actiona pe cale judiciara in vederea conservarii sau protejarii drepturilor de autor sau de proprietate intelectuala ce-i apartin.


3. Securitatea si date cu caracter personal

Incepand cu data de 25 mai 2018, in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, vor deveni aplicabile reglementarile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR).

Preturi Pentru Tine S.R.L. („Furnizorul” avand calitatea de Operator), in sensul definit de Regulament, este organizata sub forma unei societati cu raspundere limitata, care detine si opereaza portalul web www.ppt.ro, In exercitarea acestui obiect de activitate, Preturi Pentru Tine S.R.L. colecteaza, proceseaza si stocheaza date cu caracter personal.

Datele Operatorului sunt:

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Municipiul Bucuresti, Sector 4,Cladirea City Offices, Soseaua Oltenitei Nr. 2, Etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/17601/2006, avand Cod de inregistrare fiscala RO19159270, telefon: 0213504323, fax: 0213504323, e-mail: office@preturipentrutine.ro;

Datele autoritatii de supraveghere compentente:

 

Autoritatii Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Tel.: +40.318.059.211/ +40.318.059.212

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Site web: www.dataprotection.ro

 

Conditii de prelucrare a datelor cu caracter personal:

Prelucarea de date cu caracter personal de catre Operator se realizeaza in urmatoarele conditii:

Avand in vedere profilul de activitate al Operatorului, exista posibilitatea sa solicitam si sa prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal, definite potrivit Regulamentului: (a) Numele si prenumele persoanei fizice; (b) Codul numeric personal; (c) Adresa de domiciliu precum si orice alte adrese de corespondenta pe care utilizatorii le pun la dispozitia Operatorului in scopul prelucrarii; (d) Adresa de e-mail, precum si orice alte adrese de e-mail pe care utilizatorii inregistrati le pun la dispozitia Operatorului in scopul prelucrarii; (e) Numarul de telefon (f) Alte date cu caracter personal (se vor indica punctual pentru cazurile particulare);

In cazul demersurilor privind returul produselor, Preturi Pentru Tine S.R.L. (Operatorul) va procesa date cu caracter personal precum contul bancar, adresa de domiciliu sau adresa indicata pentru retur, numele si prenumele, numarul de telefon, date pe care partile le considera necesare si suficiente in vederea realizarii scopului procesarii, si pentru care Persoana Vizata isi manifesta consimtamantul prin acceptarea Temernilor si Condiriilor

Colectarea datelor cu caracter personal sau special se realizeaza prin: (a) Inregistrarea pe site-ul web www.ppt.ro; (b) Receptionarea de date/ informatii prin e-mail sau alte forme de mesagerie electronica; (c) Furnizarea de catre utilizator a datelor cu caracter personal sau special prin orice mijloace; (d) Alte mijloace care decurg in mod rezonabil din exercitarea obiectului de activitate;

Scopurile colectarii datelor cu caracter personal si/ sau special de catre Operator sunt urmatoarele:  (a) Inregistrarea in cadrul portalului web; (b) Aducerea la indeplinire a obiectului raportului juridic dintre Societatea Preturi Pentru Tine SRL si Utilizator;  (c) Intocmirea facturilor, chitantelor, precum si a oricaror alte documente cu caracter financiar-fiscal pentru care legea impune utilizarea unor date cu caracter personal; (d) Solutionarea sesizarilor/ plangerilor/ petitiilor/ neconformitatilor s.a.m.d.; (e) Intocmirea de catre Operator a unei evidente informatice proprii de gestiune a clientilor, precum si incarcarea acestora pe serverul propriu sau inchiriat, in scopul limitat de a gestiona propriile resurse; Aceste programe informatice, precum si cele utilizate pe viitor de catre Operator sunt detinute in mod legal si detin garantii si sisteme de securizare proprii; (f) Comunicari catre utilizatori in masura in care s-a obtinut consimtamantul acestora ptorivit Regulamentului sau conform prevederilor legale in vigoare la data obtinerii acestuia; (g) Transferul datelor catre societatile din grup strict in scopul aducerii la indeplinire a obiectului contractului de vanzare;

Pentru receptionarea de comunicari periodice sub forma de informari generale in stransa legatura cu obiectul de activitate al Operatorului, utilizatorilor li se va solicita consimtamantul in mod expres, o singura data, la inregistrarea ca utilizator pe site-ul www.ppt.ro, urmand ca in cazul in care vor dispune stergerea contului sau vor formula o cerere expresa, aceste comunicari sa nu le mai fie transmise. Similar utilizatorilor inregistrati, vizitatorii site-ului web www.ppt.ro care opteaza sa achizitioneze produse/ servicii fara a se inregistra, li se va solicita consimtamantul o singura data, urmand sa-l poata revoca utilizand facilitatile site-ului web.

Furnizorul, in calitate de Operator, nu trasnfera date cu caracter personal catre entitati din afara Uniunii Europene.

Furnizorul, in calitate de Operator, in exercitarea obiectului de activitate si in scopul asigurarii vanzarii de bunuri catre utilizatori si/sau prestarii de servicii catre acestia, transfera date cu caracter personal catre persoane imputernicite, astfel: (a) in scopul procesarii platilor on-line, catre procesatorii de plati si/sau institutiile bancare care, la randul lor, si-au luat angajamentul ferm de conformitate cu Regulamentul; (b) in scopul asigurarii serviciilor privind expedierea comenzilor, incasarea sumelor reprezentand plata ramburs, catre societatile de curierat sau Posta Romana; (c) catre contractanti/ subcontractanti ai societatii Preturi Pentru Tine S.R.L. care, potrivit angajamentelor contractuale existente intre parti, proceseaza date cu caracter personal, precum dar fara sa ne limitam la: servicii hosting site web, procesator documente financiar-contabile, societati de contabilitate/ servicii juridice;

In procesul de vanzare a produselor/ prestare a serviciilor Operatorul Preturi Pentru Tine S.R.L. declara ca: (a) Nu va utiliza datele cu caracter personal sau special ale utilizatorilor in alte scopuri decat cele comunicate in mod expres acestora, urmand ca pentru orice prelucrare care excede scopurilor enumerate mai sus Operatorul sa solicite consimtamantul expres, in scris, a utilizatorilor in cauza; (b) Va pastra confidentialitatea deplina cu privire la datele cu caracter personal si/sau special ale utilizatorilor in relatia cu tertii, cu exceptia scopurilor care rezulta din exercitarea obiectului de activitate, pentru care utilizatorii si-au manifestat consimtamantul in mod expres prin acceptarea termenelor si conditiilor; (c) Datele cu caracter personal si/sau special prelucrate de catre Operator vor fi stocate astfel: (i) pe dispozitivele informatice apartiand personalului Operatorului, conectate la servicii de internet; (ii) Pe serverul care gazduieste portalul web www.ppt.ro  (iii) Pe dispozitivele mobile utilizate de catre personalul Operatorului ca urmare a utilizarii adreselor de e-mail pe aceste dispozitive; (iv) Pe suport fizic (imprimat), in arhiva Operatorului, daca este cazul; (d) Operatorul va pastra arhivele pentru o perioada ce nu va fi mai scurta de data incetarii raportului juridic. Fac exceptie documentele care cuprind date cu caracter personal si/sau special pentru care legea instituie obligatia pastrarii lor pentru o durata de timp determinata, superioara sau inferioara perioadei declarate de catre Operator. Oricum, in masura in care procesarea si stocarea datelor cu caracter personal nu se mai justifica in mod rezonabil, Operatorul va lua toate masurile necesare stergerii sau distrugerii acestora, dupa caz, in conditii de confidentialitate si securitate optime; (e) La datele cu caracter personal si/sau special prelucrate de catre Operator vor avea acces: (i) asociatii si administratorii, consiliul director ai operatorului; (ii) personalul cu atributiuni in gestionarea site-ului web si a bazelor de date, membrii departamentelor IT si contabilitate; (iv) autoritatile publice cu atributiuni de cercetare si/ sau control, in exercitarea prerogativelor acestora conferite de lege; (v) entitatile terte, cu personal propriu sau colaborator, care intra in posesia documentelor cuprinzand date cu caracter personal si/ sau special in stricta exercitare a obiectului de activitate; (vi) institutiile bancare sau financiare nebancare in masura in care documentele cuprinzand date cu caracter personal sau special necesita o raportare catre acestea in scopul de a accesa linii de credit sau alte produse bancare sau financiare; (g) Operatorul ia toate masurile necesare in legatura cu activitatea proprie, ca informatiile cu caracter personal si/ sau special sa beneficieze de protectia impusa prin Regulament. Nicio alta persoana, cu exceptia celor enumerate mai sus nu vor beneficia de acces la datele cu caracter personal. Totusi, in cazul in care Operatorul sesizeaza o situatie in care date cu caracter personal sau special ale utilizatorilor au ajuns in posesia altor persoane decat cele autorizate, va lua toate masurile privind informarea a acestora si/sau a Autoritatii Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) potrivit Regulamentului;

Dreptul utilizatorilor de a solicita informatii sau actiuni din partea Operatorului:

Oricand pe perioada prelucrari si/ sau stocarii datelor cu caracter personal sau special, utilizatorii au dreptul: (a) De a solicita Operatorului, in scris, informatii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, pe care Operatorul le detine, precum si durata de timp in care aceste date se vor afla in posesia Operatorului in scopul prelucrarii sau stocarii; (b) De a solicita stergerea datelor cu caracter personal sau special, prelucrate de catre Operator, din evidentele, arhivele, dispozitivele acestuia, oricand pe perioada de desfasurare a raporturilor contractuale, sub rezerva neafectarii serviciilor prestate, precum si cu mentiunea ca informatiile ajunse in posesia tertilor, cu respectarea Regulamentului si a prezentului acord, nu pot fi retractate si nu mai fac obiectul unei obligatii a Operatorului. (c) Dreptul „de a fi uitat” consacrat de Regulament, in virtutea caruia membrii pot solicita stergerea/ distrugerea si/ sau restituirea/ portarea datelor/ informatiilor cu caracter personal si/sau special, cu exceptia documentelor si/sau informatiilor transferate catre terti in conditiile Regulamentului si a termenelor si conditiilor sau pentru care Operatorul are o obligatie legala de pastrare, precum dar fara sa ne limitam la: facturi, chitante, registre contabile; (d) Dreptul de a solicita Operatorului confirmarea, in scris, a conformarii acestuia la cerintele formulate de catre utilizatori; in acest sens, mentionam ca Operatorul este obligat sa raspunda solicitarii acestora in termen de cel mult 30 zile, cu exceptiile prevazute de Regulament.

Varsta minima a Beneficiarilor

Varsta minima pentru utilizarea portalului www.ppt.ro este 16 ani. Conditia de varsta trebuie indeplinita la data inregistrarii utilizatorului pe portal sau, in mod corespunzator, la data efectuarii comenzii fara a fi inregistrat. Prin acceptarea prezentelor termene si conditii, utilizatorul declara pe proprie raspundere: (a) ca indeplineste conditia minima de varsta si, in consecinta, la data inregistrarii/ efectuarii comenzii are varsta de 16 ani impliniti; (b) datele minime necesare pentru inregistrare/ efectuare comenzi sunt reale;

Limitarea raspunderii:

In masura in care un utilizator al site-ului web formuleaza solicitari care au ca obiect stergerea si/ sau restituirea unor informatii sau documente, dupa caz, precum si limitarea utilizarii anumitor date cu caracter personal sau special, aceste situatii pot afecta calitatea serviciilor prestate de catre operator, pot ingreuna exercitarea obiectului contractului sau pot cauza prejudicii utilizatorilor in cauza ca urmare a neexercitarii de catre Operator a unor demersuri potrivit metodologiei de functionare a site-ului web. In aceste conditii, utilizatorii in cauza isi asuma in integralitate consecintele unor astfel de decizii materializate prin solicitari adresate Operatorului sau prin limitarea ori neacordarea consimtamantului procesarii datelor cu caracter personal/special.

Utilizatorii inteleg pe deplin faptul ca activitatea Operatorului genereaza premisele prelucrarii si/sau stocarii de date cu caracter personal sau special, in conditiile prevazute de Regulament si prezentele Termene si Conditii, iar lipsa unui consimtamant in acest sens poate cauza imposibilitatea prestarii acestor servicii sau diminuarea ori limitarea calitatii/ cantitatii acestora. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal nu poate fi atins in mod rezonabil prin alte mijloace, decat prin colectare, prelucrare si stocare, potrivit prezentelor termene si conditii.

Acceptarea Regulamentului Termeni si Conditii reprezinta acordul expres si liber consimtit al persoanei vizate si confera Operatorului dreptul de a procesa si stoca date cu caracter personal sau special, in scopul si conditiile declarate mai sus. Totodata, insusirea Regulamentului Termeni si Conditii confirma faptul ca utilizatorii in cauza au citit si inteles prevederile acestora, a formulat eventuale intrebari pentru care a primit raspunsuri satisfacatoare intr-un limbaj accesibil si clar, potrivit principiului transparentei.

Utilizatorii site-ului web sunt raspunzatori pentru asigurarea confidentialitatii datelor privitoare la contul propriu de acces, cum ar fi numele de utilizator si parola, si sunt responsabili pentru activitatile/ actiunile desfasurate pe site-ul web www.ppt.ro. In cazul in care exista indicii ca, din diverse motive imputabile sau neimputabile utilizatorului in cauza, confidentialitatea acestor date de acces a fost compromisa, acesta va notifica imediat Operatorul pentru a bloca accesul la cont, urmand ca Operatorul sa genereze cu celeritate un nou set de date. Fiecare utilizator este responsabil pentru utilizarea datelor cu caracter personal. Operatorul nu solicita pentru identificare codul numeric personal, motiv pentru care comunicarea acestuia din initiativa tertilor nu poate fi imputata acestuia. In vederea emiterii documentelor financiar-contabile, Operatorul solicita datele minime prevazute de lege. Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, incluzand fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informatii in vederea comercializarii lor, blocarea accesului, vor face obiectul unei sesizari cu consecinta aplicarii unor sanctiuni. Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. respecta si incearca sa protejeze dreptul la intimitate si viata privata a utilizatorilor sai, sub rezerva specificului site-ului web.


3.1 Cookie-uri

Acest site web foloseste cookie-uri. Cookie-urile sunt fisiere text de mici dimensiuni, de obicei criptate folosite pentru a imbunatati experienta utilizatorilor la accesarea unui site web, fiind stocate in directoarele browserului de internet prin intermediul caruia accesati un site web. In privinta politicii de cookie-uri, utilizatorul,  folosind facilitatile site-ului web www.ppt.ro poate opta pentru dezactivarea lor. Dezactivarea cookie-urilor cauzeaza o experienta mai putin adaptata obiceiurilor utilizatorului si, totodata, lipsita de personalizare.

Cookie-urile permit strangerea de informatii despre utilizatori (adresa IP, ora, durata si locatia vizitei, browserul folosit si versiunea acestuia, sistemul de operare, rezolutia dispozitivului de pe care este accesat site-ul, etc.). Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. in scopul de a imbunatati serviciile oferite clientilor si utilizatorilor sai, precum si in scop de marketing.

Pentru informatii suplimentare privind cookies si utilizarea acestora, Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. recomanda sa accesati http://www.allaboutcookies.org/.


3.2 Remarketing

Remarketing-ul, cunoscut si ca retargeting, este o metoda de publicitate online prin care comerciantii incearca sa va reatraga atentia daca le parasiti site-ul fara a cumpara sau a indeplini un obiectiv.

Remarketing-ul este posibil cu ajutorul cookie-urilor sau pixelilor, coduri Javascript care taguiesc si urmaresc vizitatorii site-ului web accesat oriunde ar naviga in continuare pe Internet. In acest mod va pot fi afisate bannere personalizate (publicate de compania noastra sau de colaboratorii nostri) pe anumite site-uri pe care le accesati ulterior.

Remarketing-ul se creeaza cu ajutorul retelelor de publicitate, cea mai extinsa retea este, in momentul actual, Google AdWords.Preturi Pentru Tine S.R.L. solicita consimtamantul utilizatorilor in mod expres pentru utilizarea acestor instrumente privind publicitatea on-line, urmand ca utilizatorul sa revina asupra optiunii si sa aiba posibilitatea de a dezactiva optiunea de remarketing utilizand facilitatile site-ului web www.ppt.ro.


3.3 Facebook

Acest site web utilizeaza plugin-uri ale retelei de socializare Facebook.com, operate de catre Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, denumita in continuare „Facebook”.

Aceste plugin-uri pot fi recunoscute prin logo-ul Facebook, un „f” pe fundal albastru (pe acest site web intalnindu-se reprezentat si ca un „f” negru pe fundal alb) sau prin simbolul „Degetul mare sus” („Thumbs up”) insotit de textul „Plugin social Facebook”.

Accesand acest site web, browserul dumneavoastra va face direct legatura cu serverele Facebook, continutul acestor plugin-uri fiind transmis de Facebook direct catre browserul dumneavoastra, Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. neavand nici o influenta asupra datelor pe care Facebook le colecteaza prin intermediul acestor plugin-uri. Facebook Inc. Prezinta garantii propri privind modalitatea si limitele prelucrarii de date cu caracter personal, acestea putand fi consultate accesand siteul web www.facebook.com.

Aceste plugin-uri pot fi blocate folosind anumite addon-uri disponibile pentru browserul pe care il utilizati.

Pentru mai multe informatii privind plugin-urile folosite de Facebook, va rugam sa accesati https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Prin utilizarea plugin-urilor Facebook folosite pe acest site web, Facebook primeste informatia precum ca dumneavoastra ati accesat pagina pe care se afla plugin-ul cu care ati interactionat. Interactionand cu aceste plugin-uri, Facebook primeste si salveaza aceste actiuni, browserul dumneavoastra transmitand aceste informatii direct catre Facebook.

Pentru mai multe informatii privind scopul si prelucrarea datelor, precum si setarile necesare pentru a va proteja datele private, va rugam sa accesati https://www.facebook.com/about/privacy/.

Acest site web va ofera de asemenea posibilitatea de a va loga in contul dumneavoastra Facebook, pentru a usura procesul de comanda, fiindu-va preluate urmatoarele date: adresa de e-mail, nume, prenume, orasul, interesele si data nasterii. Aceste date sunt folosite doar pentru a facilita procesul de comandare si pentru a va putea transmite informatii personalizate privind concursurile, noutatile si ofertele Societatii Preturi Pentru Tine S.R.L..

Chiar daca nu sunteti membru al retelei de socializare Facebook.com, exista posibilitatea ca Facebook sa salveze adresa dumneavoastra IP.

Daca sunteti membru al retelei de socializare Facebook.com si nu doriti ca Facebook sa colecteze date despre dumneavoastra prin intermediul acestui site web, este necesar sa va delogati din contul dumneavoastra de pe site-ul web Facebook.com inainte de a accesa acest site web.


3.4 Google+

Acest site web utilizeaza platforma retelei de socializare Google Plus, operata de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, denumita in continuare “Google”.

Acest site web va ofera posibilitatea de a va loga in contul dumneavoastra Google+, pentru a usura procesul de comanda, fiindu-va preluate urmatoarele date: informatiile de baza despre contul dumneavoastra (numele, adresa si fotografia profilului, tara, limba, fusul orar, sexul) si adresa de e-mail. Aceste date sunt folosite doar pentru a facilita procesul de comandare si pentru a va putea transmite informatii personalizate privind concursurile, noutatile si ofertele Societatii Preturi Pentru Tine S.R.L..

Pentru mai multe informatii, va rugam sa accesati https://www.google.com/+/policy/pagesterm.html.


3.5 Google Analytics

Acest site web utilizeaza Google Analytics, un instrument de analiza digitala apartinand Google. Metoda de analiza folosita de Google Analytics este bazata de module cookie setate in browser-ul web pe care il utilizati.

Informatiile referitoare la utilizarea acestui site web sunt colectate prin intermediul acestor cookie-uri si transferate catre un server al grupului Google, unde sunt si stocate. Google va utiliza informatiile colectate pentru a realiza rapoarte referitoare la utilizarea paginilor web. Adresa IP transmisa de browserul web in cadrul serviciului Google Analytics nu va fi conectata cu alte informatii ale grupului Google.


3.6 Newsletter

Newsletter-ul este un e-mail/ sms pe care Preturi Pentru Tine SRL il trimite unei liste de abonati, pentru a le comunica informatii considerate utile pentru abonati.

Abonarea la newsletter va ofera posibilitatea de a primi prin intermediul e-mail-ului/numarului de telefon informatii despre produse noi, reduceri, evenimente sau concursuri organizate de Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L..

Pentru a va abona la newsletter-ul nostru trebuie doar sa va completati adresa de e-mail in campul "INSCRIE-TE LA NEWSLETTERUL NOSTRU SI AFLA NOUTATI SI OFERTE NOI" din pagina principala si sa apasati butonul din dreapta campului de completare, iar ulterior veti primi un mesaj de confirmare a abonarii.

In momentul abonarii la newsletter va dati consimtamantul privind primirea din partea noastra de informatii comerciale, atat prin intermediul adresei de e-mail cat si a numarului de telefon folosit in momentul inregistrarii unei comenzi.

In contextul aplicarii Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR) Preturi Pentru Tine S.R.L., in calitate de Operator, solicita consimtamantul in mod expres pentru efectuarea de comunicari comerciale, urmand sa proceseze, stocheze si, dupa caz, sa transfere date cu caracter personal doar in limita scopului declarat, potrivit prezentului Regulament Termeni si Conditii.

In masura in care consimtamantul a fost acordat anterior aplicarii Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 iar acesta indeplineste rigoriile Regulamentului, utilizatorii vor receptiona in continuare informari cu caracer comercial. De asemenea, utilizatorii au posibilitatea de a reveni asuppra deciziei de abonare, dezactivand optiunea de newsletter utilizand functia specifica de pe site-ul web www.ppt.ro sau din corpul mesajului transmis.


4. Comanda

Plasarea unei comenzi de catre dumneavoastra, prin intermediul acestui site, aduce dupa sine acceptarea Termenilor si Conditiilor impuse de Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L., asa cum sunt ele prezentate pe acest site. Plasarea comenzii este guvernata de legislatia romana si a Uniunii Europene in ceea ce priveste contractele incheiate la distanta.

Plasarea unei comenzi de produse, prin intermediul acestui site, nu este conditionata si nu va obliga sa creati sau sa detineti un Cont de utilizator.

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L, nu isi asuma raspunderea pentru capacitatea persoanelor fizice sau juridice, asa cum este aceasta prevazuta de legea romana, de a incheia contracte la distanta.

Se considera finalizata comanda, si contractul de vanzare incheiat, in momentul in care consumatorul primeste e-mail-ul de confirmare trimis de Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. . E-mail-ul de confirmare contine numarul unic al comenzii, produsele comandate, datele de identificare si contact ale Societatii Preturi Pentru Tine S.R.L. si datele de identificare si adresa dumneavoastra de livrare.

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. va informeaza prin e-mail cand comanda dumneavoastra este procesata, in termen de 0 pana la 2 zile de la momentul plasarii comenzii.


5. Modalitati de plata

S.C. Preturi Pentru Tine S.R.L. va pune la dispozitie 3 modalitati de a plati produsele comandate:

 • online, prin Euplatesc.ro, folosind cardul de credit, platile facandu-se in conditii de maxima siguranta;
 • ramburs, prin plata numerar catre curier la livrarea coletului;
 • prin ordin de plata (transfer bancar), atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice.


6. Garantia produselor

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. comercializeaza doar produse noi, nefolosite, autorizate de fiecare producator in parte.

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L acorda pentru produsele comercializate prin intermediul acestui site garantiile prevazute de legislatia romana si a Uniunii Europene.

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L acorda pentru produsele comercializate atat garantia de conformitate, cat si garantia comerciala prevazute de legislatie.

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L nu conditioneaza drepturile beneficiarilor referitoare la produsul cumparat de pastrarea si/sau prezentarea ambalajelor produselor.


6.1. Garantia de conformitate

Fiecare produs comercializat de Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. beneficiaza de o garantie de conformitate conform prevederilor legale. Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. va raspunde sesizarilor scrise primite de la beneficiari, privind lipsa de conformitate a produselor, luand masuri pentru repararea sau inlocuirea produsului neconform, in functie de disponibilitatea acestuia in stocul furnizorului.

Sesizarea privind lipsa conformitatii va fi facuta in scris de catre beneficiar, in termen de 2 luni de la data livrarii produsului neconfrm , si va cuprinde numele si prenumele, datele de identificarea ale beneficiarului, denumirea produsului si codul acestuia inscrise in factura, valoarea produsului, neconformitatea produsului, masura reparatorie (reparare/ inlocuire/ restituirea pretului).

Sesizarea privind lipsa conformitatii poate fi trimisa prin posta, pe adresa furnizorului sau prin e-mail la adresa vanzari@ppt.ro. Sesizarile verbale nu se iau in considerare si nu obliga furnizorul.

Sunt considerate produse neconforme, produsele care la momentul livrarii:

 • nu corespund descrierii facute de furnizor;
 • nu au aceleasi calitati (dimensiuni, compozitia materialului, culoare, etc.) ca si produsele prezentate de furnizor;
 • nu corespund scopului pentru care sunt utilizate in mod normal.

Produsul va fi reparat/inlocuit sau pretul va fi restituit in termen de 14 zile calendaristice de la data la care furnizorul a primit sesizarea lipsei conformitatii si produsul neconform. Costurile repararii/inlocuirii produsului (inclusiv taxele de returnare a produsului neconform, taxele de livrare a produsului care inlocuieste produsul neconform) vor fi suportate de Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L..

In cazul in care produsul nu poate fi reparat/inlocuit, Furnizorul va instiinta beneficiarul despre aceasta si va returna acestuia pretul produsului precum si costurile de livrare/de returnare a produsului, daca acestea au fost achitate de beneficiar.


6.2. Garantia comerciala

Perioada de garantie comerciala pentru produse este de 30 de zile calendaristice , iar termenul de solutionare a deficientelor este de 14 zile calendaristice conform Legislatiei din Romania. Prezenta garantiei comerciale nu afecteaza drepturile consumatorului stabilite prin legislatia din Romania/Uniunea Europeana.


7. Garantia preturilor

Pretul afisat al produselor comercializate pe acest site web include TVA (19% din valoarea produsului, conform legislatiei fiscale din Romania). Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. se obliga sa actualizeze valoarea T.V.A, conform prevederilor legale din Romania, fara notificarea prealabila.

Pretul afisat al produselor nu include taxa de livrare. Aceasta se aplica in functie de valoarea comenzii plasate si este afisata in "Termeni si Conditii" sectiunea „8.1. Costul Transportului“.

Pretul de achizitie tiparit pe factura va fi acelasi cu cel afisat pe site in momentul plasarii comenzii si comunicat in e-mail-ul de confirmare a comenzii.

Ne rezervam dreptul de a schimba pretul produselor fara o notificare prealabila, insa ne asumam raspunderea ca valoarea comenzii dumneavoastra sa nu se modifice dupa confirmarea acesteia de operatorii nostri.


8. Livrarea comenzilor

Livrarea comenzilor se face doar pe teritoriul Romaniei, prin firma de curierat Urgent Cargus, la adresa de livrare completata de beneficiar la plasarea comenzii. Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea datelor de livrare si a consecintelor/livrarilor eronate care pot aparea ca urmare a furnizarii eronate/incomplete a acestora de catre beneficiar.

Pentru a va asigura ca produsele comandate va sunt livrate la adresa dorita, vor trebui mentionate cel putin urmatoarele informatii de livrare: Tara, Judetul, Municipiul/Orasul/Comuna/Satul, Numele complet al strazii, numarul postal, Blocul, Scara, Etajul, Apartamentul.

In cazul in care la livrare coletul prezinta urme de deteriorare sau ambalajul este desfacut, va rugam sa refuzati comanda si sa luati legatura cu departamentul Relatii Clienti, sau trimitand un e-mail catre adresa vanzari@ppt.ro.


8.1 Costul transportului

Beneficiati de transport gratuit oriunde in tara la orice comanda de cel putin 90 lei.

Costul transportului este de 14,90 lei pentru livrari in orice localitate din Romania.


8.2 Timpul de livrare

Comanda dumneavoastra va fi procesata si livrata in cel mai scurt timp posibil.

Termenul de livrare este cuprins intre 24 - 72 de ore de la confirmarea comenzii prin e-mail/sms/telefonic de catre unul din operatorii nostri.

In cazul in care pe site s-a inregistrat un numar mare de comenzi, ne rezervam dreptul de a mari perioada de livrare cu inca 24 -  48 de ore.

Atentie! In zilele de Sambata, Duminica si in sarbatorile legale nu se livreaza comenzi.


8.3 Programul de livrare

Livrarile se fac Luni - Vineri in intervalul orar 09:00 - 18:00. Inainte de efectuarea livrarii veti fi instiintat telefonic/sms de unul din curierii Urgent Cargus pentru a confirma adresa de livrare.

Daca in acest timp nu sunteti la adresa de livrare, puteti cere ca livrarea sa se faca la o alta adresa sau sa specificati un interval orar in care sunteti la adresa la care ati cerut livrarea in momentul inregistrarii comenzii.


9. Returnarea produselor si restituirea banilor

Se pot returna doar produsele care se afla in aceeasi stare fizica in care au fost livrate: fara urme de folosire, in integritate totala (daca au avut accesorii este necesar sa le inapoiati), fara rupturi si cu toate documentele (in original sau copii) care v-au fost trimise.

Compania agreata de Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. pentru returnarea produselor ce prezinta defecte sau care s-au defectat in perioada de garantie sau a produselor primite si necomandate este Posta Romana (Tipul de expediere trebuie sa fie ''Colete postale interne''.), aceasta fiind tipul de livrare standard oferit de profesionist.

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. accepta retururi prin orice modalitate de retur/firma de curierat in cazul in care va exprimati dorinta de retragere din contract in termenul de 14 zile calendaristice, fara sa invocati nici un motiv, in cazul returnarii produselor defecte sau a produselor primite si necomandate, insa in acest caz costurile de returnare sunt suportate de beneficiar.

Din motive de igiena, nu sunt acceptate retur produsele din categoria "LENJERIE INTIMA", si anume: chiloti, boxeri, dresuri, sutiene si costume de baie.

Taxele postale de transport sunt returnate doar in conditia in care beneficiarul pune la dispozitie furnizorului factura primita de la Posta Romana prin orice mijloace posibile (in colet cu produsele de retur, pe e-mail, prin mesaj privat pe facebook, etc.).

In cazul in care beneficiarul opteaza sa returneze coletul prin intermediul altor modalitati de retur/firme de curierat decat Posta Romana, Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. isi rezerva dreptul sa nu restituie contravaloarea cheltuielilor de returnare a produselor.

Atentie! Nu se accepta colete care sunt expediate cu valoare ramburs.

Actele solicitate de Posta Romana pentru expedierea unui colet constau in:

 • buletin de expeditie pe care trebuie sa-l completati corect si descifrabil conform cerintelor (acesta se gaseste la ghiseele oricarui oficiu postal);
 • cartea de identitate.

Pentru a se putea efectua procesul de returnare este necesar ca dumneavoastra sa anuntati intentia de returnare, in scris, prin orice mijloc de comunicare doriti (e-mail, formular contact, formular retur, formular de retragere tip).


9.1 Dreptul de retragere din contract

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L isi desfasoara activitatea in conformitate cu Directiva 83/2011/UE privind Drepturile Consumatorilor si a Ordonantei de urgenta a Guvernului Nr. 34/2014 (actualizata) privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

In continuare, ve prezentam principalele aspecte legate de dreptul de retragere din contract.

Conform legislatiei in vigoare, renuntarea la cumparare este aplicabila doar beneficiarilor persoane fizice, beneficiarii persoane juridice nu au dreptul sa denunte unilateral contractul, legislatia in vigoare referindu-se doar la persoanele fizice.

Toate termenele incluse in acest subpunct se interpreteaza drept termene exprimate in zile calendaristice.

Beneficiarul, persoana fizica, se poate retrage din contract, respectiv poate returna un produs sau renunța la un serviciu, în termen de 14 zile calendaristice de la incheierea acestuia, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui produs sau renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 • ziua în care consumatorul intră în posesia fizică a ultimului produs - în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;
 • ziua în care consumatorul intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese - în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese;

Pentru retragerea din contract va punem la dispozitie urmatoarele metode:

(I) prin intermediul website-ului, sectiunea RETUR/Formular de retur;

(II) puteti printa si completa urmatorul document: Formular de retragere; formularul il puteti trimite prin Posta Romana sau il puteti scana si trimite la adresa de e-mail vanzari@ppt.ro.

Va recomandam sa includeti numarul comenzii sau numarul facturii, precum si numarul contului bancar (precizand si numele titularului) catre care urmeaza sa se efectueze rambursarea. Conform legii, este nevoie de o declaratie clara a retragerii dumneavoastra din contractul de achizitie in cauza.

Efecte ale retragerii din contract

In urma retragerii din contract, va vom rambursa totalul platilor efectuate, inclusiv costurile de livrare nu mai tarziu de 14 zile calendaristice de la data in care am fost informati asupra deciziei de a va retrage din contract. Rambursarea se va realiza prin intermediul transferului bancar.

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L isi rezerva dreptul de a amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea beneficiarului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Costurile directe legate de returnarea produselor vor fi suportate de catre beneficiar, in cazul in care alege alte modalitate de returnare decat modalitatea standard de livrare pusa la dispozitie de furnizor. Produsele pot fi returnate prin Posta Romana - ''Colete postale interne'', caz in care Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L va restitui aceste cheltuieli.

In plus, beneficiarul este responsabil si de:

 • costurile suplimentare pe care le implica un alt tip de livrare decat cea standard indicata de profesionist, atunci cand exista aceasta optiune;
 • diminuarea valorii produselor returnate, rezultata din manipularea acestora.


9.2 Restituire bani

In urma cererii de retur, a primirii coletului returnat si a indeplinirii conditiilor de retur, Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. va returna prin mandat postal sau in contul bancar furnizat la trimiterea cererii de retur, valoarea aferenta produselor returnate, inclusiv costul de livrare, daca a fost suportat de beneficiar.


10. Reclamatii

Pentru orice reclamatii, sugestii, nemultumiri sau intrebari Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. va recomanda sa ne contactati la adresa de e-mail vanzari@ppt.ro sau sa completati formularul tipizat de pe acest site web din sectiunea "Contact". Pentru ca ne dorim sa solutionam, in cel mai scurt timp, orice solicitare, reclamatie, nelamurire a clientilor nostrii, va comunicam ca termenul in care Societatea raspunde solicitarilor primite este de 0-5 zile lucratoare, de la primire.


11. Forta majora

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. nu poate fi considerata raspunzatoare pentru expedieri intarziate in cazurile:

 • cazul fortuit: blocaje rutiere, surpari de teren in apropierea soselei, caderi de poduri, accidente rutiere, probleme mecanice ce pot aparea in modul de transport, etc.;
 • cauze naturale: furtuni, incendii, inundatii, zapada sau inghet, etc.;
 • cauze umane: razboaie, starea de asediu, greve, revolutii, etc..


12. Limitarea responsabilitatii

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. nu este raspunzatoare pentru acuratetea datelor furnizate utilizatorului sau pentru erorile, greselile, neindeplinirile, intarzierile sau intreruperile fluxului de date indiferent de motiv.

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. nu este raspunzatoare pentru daunele aduse dispozitivului dumneavoastra, indiferent de tipul acesteia, ca urmare a accesarii, utilizarii acestui site web sau a descarcarii in totalitate sau in parte a continutului sau.

Societatea Preturi Pentru Tine S.R.L. nu este raspunzatoare pentru nici un fel de daune (inclusiv, dar fara a se limita la daune rezultate din date pierdute, profituri pierdute) rezultate ca urmare a folosirii, sau a incapacitatii de folosire, a informatiilor prezente pe acest site web, chiar daca compania a fost prevenita in legatura cu posibilitatea producerii unor astfel de daune. Societatea nu isi asuma raspunderea pentru functionarea/vizualizarea necorespunzatoare a informatiilor sau imaginilor afisate pe acest Site, datorata capacitatii tehnice a dispozitivelor folosite pentru accesare acestuia.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, edita, șterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Site-ul nostru și/sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile disponibile prin acesta.


13. Jurisdictie

Legea aplicabila este legea Romana. Toate litigiile privind interpretarea, executarea sau incetarea prezentilor Termeni si Conditii se vor rezolva pe cale amiabila de catre reprezentantii partilor (beneficiar si furnizor). In cazul imposibilitatii unei intelegeri intre parti, solutionarea litigiului revine instantelor de judecata romane.


14. Incetarea contractului

Acest contract expira in termen de 14 zile calendaristice de la data in care utilizatorul final sau o parte terta, alta decat transportatorul, intra in posesia fizica a produselor.